PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Spółka Auto Special Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Modlniczce (kod pocztowy: 32-085), przy ulicy prof. Adama Rożańskiego 28-30, niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wzywa wszystkich Akcjonariuszy […]