Wizytówka

Auto Special Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna
Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Prof. Adama Rożańskiego 28-30,
Modlniczka, 32-085 Modlnica
tel. 602 383 417
biuro@autospecialsa.pl
NIP 632-000-05-94
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000891162 Regon: 350547339
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
Informacje dla akcjonariuszy